bd tl cc Th?y S? so v?i d? ?on, l?i khuyn v t? l? c??c c?a Th?y S? ? Nov. 24, 2022, 11:00 CET

Alex
Ngy 25 thng 8 n?m 2022
98 l??t xem
D? ?on c?a Th?y S? so v?i Cameroon

Th?y S? v Cameroon g?p nhau vo th? N?m, ngy 24 thng 11 lc 11:00 sng t?i san v?n ??ng Al Janoub. ?ay s? l tr?n ??u ??u tin c?a Nhm G t?i n?m nay s FIFA World Cup ? Qatar.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u ny22bet ti?n th??ng cho m?ng.

Th?y s?

Cc tr ch?i v k?t qu? tuy?t v?i l ??ng sau ??i tuy?n qu?c gia Th?y S?. H? ?? ginh ???c v? tr ??u tin trong nhm trnh ?? c?a h? m?c d ??i th? c?a h? l Y, nh v? ??ch chau ?u hi?n t?i. ?ay s? l l?n xu?t hi?n th? n?m lin ti?p c?a h? t?i FIFA World Cup, v h? ?? v??t qua thnh c?ng vng b?ng trong ba trong b?n gi?i ??u cu?i cng, m?c d h? ?? b? lo?i trong vng 16 m?i l?n.

??i tuy?n qu?c gia ny c m?t s? l??ng l?n ng??i ch?i c kinh nghi?m, nh?ng ng??i ?? ch?i cng nhau trong m?t th?i gian di. Tr??c h?t, c nh?ng ng??i ch?i n?i ti?ng nh?t Granit Xhaka v Xherdan Shaqiriv nh?ng ng??i ch?i thch Seferovic, Freuler, Schar v Sommer C?ng c r?t nhi?u kinh nghi?m. C?ng c m?t cht tr? h?n Akanji, Kobel, Elvedi v Okafor, V v?y, l?a ch?n qu?c gia ny m?t l?n n?a c k? n?ng hy v?ng s?p x?p trong giai ?o?n ti?p theo.

?i?u th v? l nhm ny c?ng bao g?m Brazil v Serbia, nh?ng ng??i c?ng ? giai ?o?n nhm v?i Th?y S? t?i FIFA World Cup tr??c ?ay ? Nga b?n n?m tr??c.

Cameroon

Ng??i Cameroon ?? kh?ng th? l?t vo vng 16 t?i b?t k? World Cup no k? t? n?m 1990, khi h? l?t vo t? k?t. K? t? ?, h? ?? b? lo?i trong vng b?ng ho?c th?m ch kh?ng ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup. H? ?? kh?ng tham gia vo gi?i ??u cu?i cng, v v?y ? l m?t ??ng l?c b? sung cho t?t c? m?i ng??i trong ??i tuy?n qu?c gia.

H? ?? ?i?u ki?n cho Qatar b?ng cch ?nh b?i Algeria trong tr?n play-off chau Phi. M?c d h? thua tr?n ??u tin tr??c ng??i ham m? 0-1, h? ?? th?ng tr?n th? hai 2-1 v?i Toko Ekambi s s m?c tiu trong pht th? 124 c?a gi? lm thm.

Ng??i Cameroon ph?i ??i m?t v?i m?t nhi?m v? kh kh?n v h? l m?t ph?n c?a nhm m?nh nh?t t?i World Cup ny.

H2h

Hai ??i tuy?n qu?c gia ny ch?a bao gi? g?p nhau trong qu kh?.

D? ?on c?a Th?y S? so v?i Cameroon

Cameroon c m?t s? c?u th? th v? trong v? t?n c?ng, nh?ng hng phng th? l ph?n d? b? t?n th??ng nh?t c?a ??i, ch? y?u l v?n ?? c?a h?u h?t cc ??i chau Phi. Th?y S? l m?t ??i c kinh nghi?m v k? lu?t h?n, v v?y chng t?i tin r?ng h? s? b?t ??u FIFA World Cup ny v?i m?t chi?n th?ng.

D? ?on: Th?y S? ?? ginh chi?n th?ng

T? l? c??c: 1,83

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n