cập nhật kết quả bóng đá hôm nay Slovenia so v?i Na Uy D? ?on, M?o & T? l? c??c ? SEP. 24, 2022 18:00 CET

Alex
Ngy 23 thng 9 n?m 2022
373 l??t xem
D? ?on c?a Slovenia so v?i Na Uy

Chn tr?n ??u c?a vng th? n?m c?a Lin ?on UEFA Nations s? ???c ch?i vo th? B?y. Vo ngy ?, c? hai tr?n ??u c?a Nhm 4 trong League B ??u ???c ln k? ho?ch, v Slovenia v Na Uy s? g?p nhau t?i Ljubljana s Stadion Stozice. S? kh?i ??u c?a cu?c ??ng ?? ? th? ?? Slovenia l lc 18:00.

N s? l m?t cu?c ??u tay ??i gi?a ??i tuy?n qu?c gia ???c x?p h?ng cu?i cng v l ng??i l?nh ??o c?a nhm sau b?n vng. Ng??i Slovenia kh t? trong chi?n d?ch thng 6, trong khi ng??i Na Uy ?? l?i ?n t??ng kh t?t.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u 22bet nyCho m?ng ti?n th??ng.

Tin t?c nhm Slovenia

Slovenia ?? ginh ???c hai ?i?m cho ??n nay. ? nh, h? ?? ha 2-2 tr??c Serbia, trong khi ? Oslo, h? ?? ginh ???c 0-0 tr??c ng??i Na Uy. ?i?u th v? l vo gi? ngh? gi?i lao, h? ?? thua Serbia 0-2, nh?ng h? ?? c? g?ng trnh th?t b?i th? ba trong phin b?n ny c?a cu?c thi UEFA tr? nh?t ny.

Ng??i Slovenia ?? ch?i hai tr ch?i t?i t? nh?t trong hai vng ??u tin. Ng??i Th?y ?i?n th??ng xuyn ?nh b?i h? 0-2 trong tr?n ??u ??u tin, v sau ? ng??i Serb th?m ch cn thuy?t ph?c h?n ? Belgrade 1-4. H? ?? c?i thi?n hnh th?c c?a h? trong hai tr?n ??u g?n ?ay, v v?y v?n cn ph?i xem li?u h? c ti?p t?c nh? v?y bay gi? kh?ng.

Tin t?c nhm Na Uy

Ng??i Na Uy v?n ch?a thua trong phin b?n ny c?a UEFA Nations League. H? ?? ??t ???c ba chi?n th?ng v m?t tr?n ha, v h? ? v? tr ??u tin v?i 10 ?i?m. C? hai l?n h? ?nh b?i Th?y ?i?n 3-2 v 2-1, trong khi ? Belgrade, h? ?? ?nh b?i Serbia 1-0.

C? g?ng ?on ai l c?u th? ghi bn hng ??u c?a ??i tuy?n qu?c gia ny t?i UEFA Nations League? T?t nhin ? l s erling haaland. C?u th? xu?t s?c nh?t c?a Na Uy ?? ghi ???c n?m trong s? su bn th?ng trong b?n tr?n ??u ??u tin. Anh c?ng tham gia vo bn th?ng th? su, v ti?n ??o c?a Manchester City ?? h? tr? Alexander Sorlotha.

Ng??i Na Uy s? tm ki?m m?t chi?n th?ng khc ? Slovenia. M?t k?t qu? tch c?c trong tr?n ??u ny s? ??a h? ??n g?n h?n v?i League A. M?t tr?n ha v?i Serbia trong vng cu?i cng s? l ?? n?u h? ginh chi?n th?ng ? Ljubljana.

M?t ng??i khuy?t t?t ti?m n?ng tr??c tr?n ??u v?i Slovenia l ch?n th??ng c?a ng??i ch?i sng t?o nh?t, Martin Odegaard, ng??i ?ng nghi ng? cho cu?c ??u tay ??i ny.

H2h

Nh? chng t?i ?? ?? c?p, ng??i Na Uy v ng??i Slovenia ?? ch?i m?t tr?n ??u m kh?ng c ng??i chi?n th?ng ? Oslo vo thng 6 ? 0-0.

??i hnh d? ki?n

Slovenia (5-3-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Mevlja, Brekalo, Sikosek; Zajc, Cerin, Kurtic; Sesko, Verbic

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berge, Thorsby; Elyounoussi, Haaland, Sorloth

D? ?on c?a Slovenia so v?i Na Uy

Chng t?i tin r?ng cc c?u th? bng ? Na Uy s? ti?p c?n tr?n ??u ny v?i m?c ?? nghim tr?ng v t?p trung t?i ?a. N?u h? ginh chi?n th?ng, h? s? th?m ch g?n h?n v?i ?? ?i?u ki?n cho League A, ? l m?c tiu chnh c?a h?.

D? ?on: T?ng s? m?c tiu c?a Na Uy trn 1,5

T? l? c??c: 2.05

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n