dự đoán bóng đá chính xác tới nay Atletico Madrid so v?i d? ?on, m?o v t? l? c??c c?a Porto ? 07, 2022, 21:00 CET

Alex
Ngy 6 thng 9 n?m 2022
405 l??t xem
Atletico Madrid so v?i d? ?on Porto

Vo th? T?, tm tr?n ??u ??u tin c?a Champions League s? ???c ch?i trong cc nhm A, B, C v D. Cc c?u th? c?a Atletico Madrid cho m?ng Porto trong tr?n ??u ??u tin v b?t ??u tr?n ??u t?i San v?n ??ng Metropolitano ???c ln k? ho?ch lc 21:00.

?i?u th v? l hai ??i ny ?? ch?i trong cng m?t nhm n?m ngoi. Madrid b?o v? l?i ?i ??n giai ?o?n ti?p theo b?ng cch chi?n th?ng ? B? ?o Nha ? vng cu?i cng v?i cc bn th?ng t? Correa ? pht th? 90 v De Paula ? pht th? 92.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u ny22bet ti?n th??ng cho m?ng.

Atletico Madrid

Diego Simeone ???c ch?n l dao ??ng vo ??u n?m c?nh tranh m?i. Trong b?n tr?n ??u ??u tin c?a Laliga, h? ch? ginh ???c b?y ?i?m v c v?n ?? r? rng v?i hi?u qu?. H? ch? ghi ???c n?m bn th?ng, m?c d v?n c m?t cu?c t?n c?ng ch?t l??ng r?t cao.

M?c d h? ?? c m?t kh?i ??u y?u trong Gi?i v? ??ch trong n??c, nh?ng ng??i ch?i c?a ATL é Tico c nhi?u kinh nghi?m ch?i trong cu?c thi ?u t ? chau ?u. Trong ba ma gi?i g?n ?ay, h? ?? l?t vo t? k?t hai l?n v c?t l?i c?a ??i c?ng gi?ng nhau trong ma gi?i ny.

Hu?n luy?n vin Diego Simeone c v?n ?? v?i ch?n th??ng. Felipe, Stefan Savi v Sergio Reguilon s? kh?ng thi ??u v?i Porto, trong khi Matheus Cunha, Thomas Lemar v Jan Oblak l ?i?u ?ng nghi ng?. B?t ch?p nh?ng s? v?ng m?t ny, hu?n luy?n vin ng??i Argentina c m?t ??i hnh r?t m?nh m? theo y c?a mnh.

Porto

Ng??i ch?i Porto hi?n ?ang ? v? tr th? ba trong Gi?i v? ??ch B? ?o Nha v hnh th?c c?a h? v?n kh?ng ? c?p ?? hi?n t?i. Cu?i tu?n tr??c, h? ?? ?nh b?i Gil Vicente 2-0, h? ?? kh?ng t? b? qu nhi?u trong tr?n ??u ?, v v?y h? ?i ??n th? ?? Tay Ban Nha ???c chu?n b?.

Porto c m?t s? c?u th? xu?t s?c m? ??u ma gi?i m?i. Ti?n ??o c kinh nghi?m Mehdi Taremi n?i b?t nh?t, anh ?? ghi ???c ba bn th?ng v ghi l?i m?t h? tr? trong Gi?i v? ??ch B? ?o Nha, v v?y anh l m?i ?e d?a l?n nh?t ??i v?i ??i bng phng th? ??i th?.

Hu?n luy?n vin Sergio Conceico s? kh?ng th? tin t??ng vo Marko Gruji v Wilson Manafa trong cu?c ??ng ?? ny.

H2h

Nh? chng t?i ?? ?? c?p, hai ??i ny ?? g?p nhau ? vng b?ng c?a Champions League ma tr??c. Kh?ng c ng??i chi?n th?ng ? Madrid 0-0, trong khi Atletico th?ng 3-1 ? B? ?o Nha.

??i hnh d? ki?n

Atletico Madrid (3-5-2): Grbi ć; Reinildo, Witsel, Gimenez; Carrasco, Lemar, Koke, Llorente, Molina; Felix, Morata

Porto (4-3-1-2): Costa; Sanusi, Marcano, Pepe, Mario; Costa, Uribe, Otavio; Pepe; Taremi, Evanilson

Atletico Madrid so v?i d? ?on Porto

07.09.2022. 21:00 CET

Nh?t: Atletico Madrid ?? ginh chi?n th?ng

T? l? c??c: 1.84

Ng??i ?nh c: 22bet

M?c d cc c?u th? c?a Atletico Madrid b?t ??u ma gi?i m?i ch?m h?n, chng t?i v?n tin vo tr?i nghi?m v ch?t l??ng tuy?t v?i c?a cc c?u th? c?a h?. ? l ly do t?i sao chng t?i ngh? r?ng chng l nh?ng m?c yu thch trong cu?c ??ng ?? ny v s? nh?n ???c ba ?i?m.

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n