kết quả bóng đá có 2022 D? ?on v b?n xem tr??c cu?c ?ua c?a Grand Prix Y

?ng Reddington
Ngy 8 thng 9 n?m 2022
347 l??t xem
Ng??i Y Grand Prix c?a cc chuyn gia ??t c??c

B?n xem tr??c theo d?i ? Monza

C?ng th?c 1 ??n Y trong tu?n ny t?i m?t trong nh?ng b?n nh?c huy?n tho?i nh?t trn l?ch. T?t nhin, chng t?i ?ang ni v? Monza. ?ay s? l cu?c ?ua th? 16 c?a ma gi?i.

Trong hai n?m qua, nh?ng b?t ng? l?n nh?t c?a ma gi?i ?? x?y ra ? Monza. Daniel Ricciardo ?? ginh chi?n th?ng trong ma tr??c, trong khi Pierre Gasly ?n m?ng th?m ch cn h?p ly h?n vo n?m 2020.

Monza l m?t trong nh?ng b?n nh?c nhanh nh?t trong C?ng th?c 1 v?i t?c ?? trung bnh kho?ng 265km/h. T?c ?? t?i ?a ??t h?n 360 km/h. M?t trong nh?ng tnh n?ng chnh c?a ca khc ny l Tifosi n?i ti?ng h? tr? Ferrari. Chi?u di m?ch l 5.793 km v kho?ng cch theo l?ch trnh l 53 vng. Hai khu v?c DRS ???c cung c?p.

Tm ki?m thi?t l?p kh ??ng h?c ph h?p lu?n l cha kha trong Monza. Ng??i thnh c?ng trong vi?c ny s? c l?i th?, m?c d r?t kh ?? b?t c? ai ?e d?a Red Bull t?i th?i ?i?m ny.

Max Verstappen ?ang theo ?u?i chi?n th?ng th? n?m lin ti?p t?i ???ng ?ua Ferrari

N?u c b?t k? tnh hu?ng kh x? no, n ch?c ch?n ?? b? lo?i b? ? Zandvoort. Max Verstappen s? tr? thnh nh v? ??ch th? gi?i l?n th? hai trong vi tu?n t?i v anh ta s? b?o v? danh hi?u c?a mnh. V? m?t ly thuy?t, ?i?u ny c th? x?y ra t?i cu?c ?ua ti?p theo ? Singapore.

Verstappen ?? th?ng tr? trong n?m nay theo m?t cch th?m ch cn l?n h?n Lewis Hamilton ?? lm trong th?p k? tr??c. ?i?u ny ??c bi?t l tr??ng h?p trong b?n cu?c ?ua tr??c ? khi anh ta ph h?y cc ??i th? c?a mnh.

Red Bull c?ng ?? th?c hi?n m?t c?ng vi?c tuy?t v?i v?i chi?c xe, ?i?u ny kh?ng ?ng ng?c nhin n?u chng ta bi?t r?ng Adrian Newey v?n cn trong nh ?? xe c?a h?. ?ay s? l l?n ??u tin k? t? n?m 2013, h? s? ginh ???c danh hi?u c?a cc nh xay d?ng v m?i ng??i s? kh b?t k?p h? trong cc ma t?i.

Bi?t Verstappen, anh ta s? c ??ng l?c cao ?? th?c hi?n c ?nh cu?i cng vo Ferrari ngay trn ???ng ?ua c?a h? ? Y. M?t chi?n th?ng ? Monza s? l s? ?ng b?ng trn chi?c bnh cho ng??i H Lan.

??i v?i Ferrari, h? ?? ln k? ho?ch l?n cho ma gi?i t?i, nh?ng nh?ng ng??i qu?n ly ??i v ??a ra quy?t ??nh quan tr?ng d??ng nh? l m?t v?n ?? l?n h?n nhi?u so v?i bi?u di?n xe h?i.

S? d? ?on

Nh?t: Charles Leclerc trong top 3 trong cu?c ?ua ? C
T? l? c??c: 1.65
Ng??i ?nh c: 22bet

M?t chi?n th?ng ? Monza s? ??i di?n cho t nh?t m?t s? s? hi lng cho ng??i ham m? Ferrari sau tr?n chi?n thua v?i Red Bull ma ny. Charles Leclerc ?? chi?n th?ng t?i Monza ba n?m tr??c v hy v?ng s? l?p l?i n vo cu?i tu?n ny.

Xem xt Versstappen t?t nh? th? no, anh ta ch?c ch?n s? c?n m?t s? sai l?m t? ng??i H Lan ?? c c? h?i. Trong m?i tr??ng h?p, Leclerc c ch?t l??ng ?? hon thnh trong Top 3.

L?i khuyn & l?i khuyn

Nh?t: Fernando Alonso trong top 6 trong cu?c ?ua ? Kh?ng
T? l? c??c: 1.90

Fernando Alonso ?? c m?t ma gi?i xu?t s?c v cho th?y ? tu?i 41, anh v?n l m?t trong nh?ng ng??i li xe gi?i nh?t th? gi?i. Tuy nhin, lo?t k?t qu? n?i b?t ?in r? ny ph?i ch?m d?t, v ch?t l??ng ni cao kh?ng n?m trong s? ba chi?c xe hng ??u trn ???ng ?ua.

Nh?t: Pierre Gasly trong top 10 trong cu?c ?ua ? C
T? l? c??c: 2.50

Pierry Gasly ??t ???c k?t qu? t?t nh?t trong s? nghi?p c?a mnh ? Monza hai n?m tr??c. Anh ?y yu b?n nh?c ny v ch?c ch?n s? bi?t lm th? no ?? t?n d?ng l?i th? c?a n. Alpha Tauri c r?t nhi?u v?n ?? trong ma gi?i ny, nh?ng c?u th? ng??i Php c th? n?m trong top 10 vo cu?i tu?n ny.

L?ch trnh

Th? su

Th?c hnh mi?n ph ??u tin: 14: 00-15: 00
Th?c hnh mi?n ph th? hai: 17: 00-18: 00

Th? b?y

Th?c hnh mi?n ph th? ba: 13: 00-14: 00
?? ?i?u ki?n: 16: 00-17: 00

Ch? nh?t

Ch?ng t?c: 15: 00-17: 00

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? ?ng Reddington

Chng t?i kh?ng bi?t m?t ng??i ?n ?ng theo d?i nhi?u m?n th? thao h?n ?ng Reddington. Anh ?y l m?t trong nh?ng tipster c l?i nhu?n cao nh?t c?a chng t?i, ng??i ?? ??a ra thnh c?ng cc d? ?on mi?n ph t? bng r?, bng ?, c?ng th?c 1, NFL v nhi?u m?n th? thao khc. Ring t?, khi anh ?y kh?ng ki?m ???c l?i nhu?n cho ??c gi? c?a chng t?i, ?ng Reddington yu thch ?m th?c v du l?ch c?a Y. Trong nhm c?a chng t?i, anh ?y cn ???c bi?t ??n nh? l ng??i lm m ?ng carbonara t?t nh?t.

?? l?i m?t bnh lu?n