lịch thi đấu đội tuyển việt nam aff cup 2022 D? ?on v b?n xem tr??c cu?c ?ua c?a Grand Grand Prix

Chuyn gia ??t c??c
Ngy 29 thng 6 n?m 2022
148 l??t xem
British Grand Prix 2022

Theo d?i xem tr??c

Cu?c ?ua th? 10 trn l?ch C?ng th?c 1 s? di?n ra trn ???ng ?ua huy?n tho?i ? Silverstone. K? t? n?m 2014, Lewis Hamilton ?? ginh ???c b?y Grand Prix ? V??ng qu?c Anh v Sebastian Vettel ?? t? ch?c l? chi?n th?ng tr? l?i vo n?m 2018.

Cu?c ?ua ??u tin trong l?ch s? C?ng th?c 1 ???c t? ch?c t?i Silverstone vo n?m 1950 v ng??i chi?n th?ng ??u tin l Giuseppe Farina.

Cu?c ?ua ? Silverstone th??ng ???c coi l m?t trong nh?ng b??c ngo?t trong ma gi?i v do ? c?ng s? x?y ra tr??ng h?p. H?u nh? kh?ng c ng??i ham m? C?ng th?c 1 no kh?ng thch bi ht ny v n h?u nh? lu?n mang ??n nhi?u s? ph?n khch.

?? di m?ch l 5,891 km v kho?ng cch theo l?ch trnh l 52 vng. Ca khc ? Silverstone c 18 l??t v hai khu v?c DRS. Silverstone c m?t s? c? h?i ?? v??t qua, nh?ng cc ti x? th??ng th?c hi?n cc ??ng thi trong cc l??t 6 v 15.

Charles Leclerc v Ferrari c th? tr? l?i tr?n chi?n v? ??ch kh?ng?

Sau khi Ferrari ??t ???c chi?n th?ng g?p ??i trong cu?c ?ua ??u tin c?a ma gi?i, t?t c? ng??i ham m? c?a h? ngh? r?ng ?ay cu?i cng l n?m m h? s? t?a game l?n ??u tin sau 15 n?m, nh?ng bay gi? d??ng nh? r?t xa.

M?c d Charles Leclerc c v? tr c?c su l?n cho ??n nay, anh ta ch? ??t ???c hai chi?n th?ng v anh ta hi?n ?ang ??ng sau nh v? ??ch th? gi?i tr? v Max Verstappen 49 ?i?m.

Trong b?n cu?c ?ua cu?i cng, Leclerc hai l?n ph?i ngh? h?u do cc v?n ?? k? thu?t, trong khi ? Monaco Ferrari hon ton b? l? chi?n l??c. Red Bull c v?n ?? v? ?? tin c?y trong ba cu?c ?ua ??u tin, nh?ng sau ? Versstappen k?t thc cu?c ?ua m?i l?n v ?? c su chi?n th?ng trong ma gi?i ny.

Ferrari ph?i tm cch ?nh b?i Red Bull t?i Silverstone v n?u h? nhn vo Verstappen tr? l?i, ch?c v? ??ch c th? ???c quy?t ??nh vo cu?i thng B?y.

Lewis Hamilton s? tr? l?i trn ???ng ?ua nh c?a anh ?y

Lewis Hamilton v Mercedes kh?ng c ma gi?i m h? ?? hy v?ng v h? kh?ng chi?n ??u cho chi?n th?ng.

Trong chn cu?c ?ua ??u tin, Hamilton ?? ??t ???c v? tr th? ba hai l?n v hi?n ?ang ??ng th? su trong b?ng x?p h?ng trnh ?i?u khi?n v?i 77 ?i?m.

Trn h?t, tu?n ny C?ng th?c 1 ?? b? rung chuy?n b?i m?t m?i tnh trong ? Hamilton c m?t trong nh?ng vai tr chnh.

Nh v? ??ch th? gi?i ba l?n Nelson Piquet b? l?m d?ng ch?ng t?c Hamilton n?m ngoi. M?t cu?c ph?ng v?n v?i ng??i Brazil t? n?m ngoi ?? xu?t hi?n trong tu?n ny, trong ? anh ta hai l?n s? d?ng m?t bi?u hi?n t?n c?ng ch?ng t?c khi ?? c?p ??n m?t ti x? Anh.

Kh?ng c nghi ng? r?ng t?t c? ??u ?nh h??ng ??n Hamilton, nh?ng anh ?y lu?n th? hi?n khu?n m?t c?a mnh trn ???ng ?ua v anh ?y ch?c ch?n s? lm m?i th? c th? ?? li cu?c ?ua t?t nh?t c?a ma gi?i ngay bay gi? trn san nh ? Silverstone.

S? d? ?on

Nh?t: Ng??i li xe Ferrari ?? ginh chi?n th?ng trong cu?c ?ua
T? l? c??c: 2,75
Ng??i ?nh c: 22bet

Ferrari kh?ng cn th?i gian ch? ??i n?a. H? c?n ph?i ginh chi?n th?ng t?i Silverstone v ?ay l ca khc ph h?p v?i chi?c xe c?a h?.

Leclerc kh?ng c nhi?u may m?n cho ??n nay v ?? ??n lc thay ??i ?i?u ? c l?i cho anh ?y. Nh? ?? ?? c?p, Silverstone th??ng bi?t l m?t b??c ngo?t trong ma gi?i v ? chnh xc l nh?ng g Ferrari ?ang hy v?ng.

L?i khuyn & l?i khuyn

Nh?t: Sergio Perez trong top 3 trong cu?c ?ua ? Kh?ng
T? l? c??c: 1,85

Red Bull ?? ni r? v?i Sergio Perez r?ng anh ta l ng??i li xe s? hai trong ??i ny v ?i?u ? ch?c ch?n ?? ?nh h??ng ??n ??ng l?c c?a anh ta.

N?u chng ta cho r?ng Ferrari s? t?t h?n Red Bull trn ???ng ?ua ny, ?i?u ? c ngh?a l Perez r?t c th? s? b? b? l?i m kh?ng c n?i no trn b?c gi?ng.

Nh?t: Esteban OCON trong Top10 trong cu?c ?ua ? C
T? l? c??c: 1.71

Esteban Ocon c hnh d?ng tuy?t v?i trong ma gi?i ny, v trong b?y trong s? chn cu?c ?ua, anh ?y ?? n?m trong top 10 v ghi ?i?m.

Ngoi ra, Alpine hi?n c chi?c xe nhanh th? t? trn l??i v n?u kh?ng c v?n ?? k? thu?t, OCON nn c ?i?m.

L?ch trnh

Th? su

Th?c hnh mi?n ph ??u tin: 14: 00-15: 00
Th?c hnh mi?n ph th? hai: 17: 00-18: 00

Th? b?y

Th?c hnh mi?n ph th? ba: 13: 00-14: 00
?? ?i?u ki?n: 16: 00-17: 00

Ch? nh?t

Ch?ng t?c: 16: 00-18: 00

[SINGLE_AFFILIATE_XL TITLE = b b ET365 ?]

Tc gi? Chuyn gia ??t c??c

?? l?i m?t bnh lu?n