lịch thi đấu bóng đá quốc tế Bellator 280 Bader so v?i Congo D? ?on, M?o & T? l? c??c ? C th?. 06, 2022

Milosns
Ngy 6 thng 5 n?m 2022
116 l??t xem
Bader vs Kongo

Cu?i tu?n ny, chng t?i s? c nhi?u tr?n ?nh th v? ? Bellator 280. Ti?p t?c ??c cc d? ?on mi?n ph c?a chng t?i v ki?m l?i nhu?n t? c c??c th? thao.

 Cc trang web c c??c ph? bi?n nh?t T?t c? ?? li?t k Bellator 280 trong ?u ??i c?a h? v n?u b?n ??ng ky m?t ti kho?n m?i t?i b?t k? cu?n sch th? thao ???c ?? xu?t no, b?n c th? nh?n ???c  Ti?n th??ng cho m?ng sinh l?i??i v?i khch hng m?i.

H?y ti?p t?c ??c bi vi?t ny v xem cc c??c t?t nh?t trong s? ki?n chnh c?a Bellator 280!

Ryan Bader vs Cheick Congo

Cu?c chi?n chnh c?a bu?i t?i t?i Bellator 280 l m?t cu?c chi?n h?ng n?ng, trong ? hai my bay chi?n ??u c kinh nghi?m. ? l v? nh v? ??ch Ryan Bader v Cheick Kong, ng??i ?ang chi?n ??u tr??c ?m ??ng nh. Hai my bay chi?n ??u ?? c m?t tr?n ??u ba n?m tr??c t?i Bellator 226. Tr?n ??u ? ?? b? h?y b? ? vng ??u tin v tuyn b? m?t NC, do v?t th??ng ?am vo m?t, do Congo kh?ng th? ti?p t?c chi?n ??u. ??i v?i cu?c chi?n ??u tin ?, Bader tr?ng ??p h?n. Sau m?t vi cu?c trao ??i t?t, anh c?m th?y r?ng Congo c th? l m?t v?n ?? ??i v?i anh trn khn ?i, v anh ?? c? g?ng chuy?n cu?c chi?n ln t?ng tr?t. M?c d anh ta ?? kh?ng hon ton ng? xu?ng pha sau Congo, nh?ng trong m?t p p p ? V b?t ??u xay d?ng m?t v? tr, ?i?u ? kh?ng may p oke ? ?? x?y ra.

C? hai my bay chi?n ??u tham gia tr?n ??u ny trong m?t tam tr?ng chi?n th?ng. Bader ?? ginh chi?n th?ng trong tr?n ??u tuy?t v?i tr??c ng??i Moldavian nguy hi?m, trong khi Congo nh?n chm m?t k? c?u khc Kharitonov.

Bader l nh v? ??ch trong hai h?ng m?c tr?ng l??ng c?a Bellator, nh?ng r? rng l g?n ?ay, anh ta ?? b?t ??u chuy?n t?t c? s? t?p trung c?a mnh sang h?ng m?c h?ng n?ng. Trong Bellator, Bader ch? y?u chi?n ??u ch?ng l?i cc my bay chi?n ??u huy?n tho?i, th? h? c?a anh ta, ng??i c?ng ??u t? b?. Nh?ng c ??m c?a anh ta v?n cn tn ph, nh?ng nh?ng k?t h?p m anh ta s? d?ng ch?m h?n nhi?u so v?i tr??c ?ay. Quy?n anh c?a anh ?y v?n cn tuy?t v?i khi Jab pha tr??c khi?n m?i ng??i ng?. Ch?ng l?i Moldavian, anh ?y ?? ch? ra r?ng th? l?c c?ng kh?ng ph?i l v?n ?? v anh ?y c?m th?y nhi?u h?n tho?i mi trong h?ng m?c h?ng n?ng. C?n l?u y r?ng Bader v?n b?t b?i trong h?ng m?c h?ng n?ng.

Cheick Congo l m?t trong nh?ng Cc my bay chi?n ??u MMA c kinh nghi?m nh?t ng??i v?n ?ang ho?t ??ng v chi?n ??u ? c?p ?? cao. Congo s? b??c sang tu?i 47 trong m??i ngy! Congo ???c bi?t ??n nh? m?t trong nh?ng b?c th?y karate gi?i nh?t trong m?n ??u v?t t? do. Trong nh?ng n?m qua, n ?? m?t r?t nhi?u ch?t n? v t?c ??, nh?ng n v?n ? m?c r?t tuy?t v?i. ??i v?i BJJ c?a anh ?y, anh ?y r?t gi?i, anh ?y ?? ginh chi?n th?ng trong tr?n ??u cu?i cng c?a mnh, s? d?ng k? n?ng ?. Nh?ng, c?n nh?n m?nh m?t l?n n?a r?ng v?n ?? l?n nh?t c?a anh ta l cc chi?n binh c m?n ??u v?t xu?t s?c v nh?ng ng??i l?n h?n anh ta. ?ay chnh xc l nh?ng g Tim Johnson v?ch m?t, ng??i ?? ph v? cu?c chi?n v?i m?n ??u v?t ? v ?nh b?i Congo. ?u ?i?m c?a Congo c th? l l?nh v?c nh v s? b?o v? tuy?t v?i c?a n ch?ng l?i vi?c ph h?y, trong khi nh?ng n?m thng, v n?u phng th? ch?ng ph h?y lm m?t ?i b?t l?i v Bader ? v? tr trn l tuy?t v?i.

Bader tr?ng th?c s? tuy?t v?i, tuy?t v?i ch?ng l?i Moldova, v anh ?y kh?ng ph?i l m?t ng??i yu thch l?n ??i v?i Congo m kh?ng c ly do. C? hai my bay chi?n ??u ??u r?t kh kh?n v b?n b?. Congo ?? d?n ??u cu?c chi?n ch?ng l?i m?i ??i th? nghim tr?ng trong cc quy?t ??nh c?a tr?ng ti, v l?n cu?i cng b? m?t b?ng cch ngh? ng?i cch ?ay chn n?m t? Roy Nealson. Trong khi Bader ch?ng t? l m?t nh chi?n thu?t xu?t s?c ch?ng l?i m?i chi?n binh h?ng n?ng c kinh nghi?m v kh kh?n h?n, anh ta kh?ng v?i vng, m l thu th?p ?i?m. Do ?, chng t?i khuyn b?n nn ??t c??c vo h?n 2,5 vng trong cc nh ci Bet365 v s? d?ng t? l? c??c 1,85!

X?u h?n: 38 n?m, 29W-7L-1NC, chi?u cao 188cm, ??t 188cm.
Congo: 46 n?m, 31W-11L-1NC, chi?u cao 193cm, ??t t?i 201cm.

Cu?c chi?n b?t ??u vo th? Su lc 22:00!

D? ?on: H?n 2,5 vng

T? l? c??c: 1,85

Trang web c c??c: Bet365

[SINGLE_AFFILIATE_XL TITLE = b b ET365 ?]

Tc gi? Milosns

Milosns l nh v?n n?i dung cao c?p c?a chng t?i, SEO Guru, v ??u tin l ng??i b?t ??u lm vi?c v?i chng t?i, v anh ?y v?n ? ?ay. Anh ?y l m?t ci tn n?i ti?ng trong ngnh c?ng nghi?p c c??c th? thao, v ki?n ??th?c c?a anh ?y v? b?t c? ?i?u g lin quan ??n c c??c l r?t l?n. N?u b?n c b?t k? cau h?i, ho?c nghi ng?, Milosns c cau tr? l?i cho b?n.

?? l?i m?t bnh lu?n