lịch thi đấu vòng loại world khu vực châu á AFC Fylde so v?i AFC Telford United D? ?on, M?o & T? l? c??c ? Mar. 15, 2022

Milosns
Ngy 14 thng 3 n?m 2022
142 l??t xem
AFC Flyde vs AFC Telford United d? ?on

M?t tr?n ??u r?t th v? s? ???c ch?i ? pha tay b?c n??c Anh, n?i AFC Fylde s? t? ch?c AFC Telford United.

Cc chuyn gia c c??c c?a chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i Bet365 Sportsbook. B?n s? nh?n ???c M?t ph?n th??ng cho m?ng h?p d?n ??i v?i t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. N?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ti?n th??ng cho m?ng bet365 ny, h?y ??c bi vi?t c?a chng t?i v? ch? ?? ? n?i ?ay.  

AFC Flyde

AFC Fylde ?? xu?ng kh?i Lin ?on Qu?c gia vo n?m 2020. Trong ma gi?i tr??c, h? l m?t trong nh?ng ??i m?nh nh?t ? Lin ?on qu?c gia v h? ? v? tr th? 2 trn bn, v?i cc tr ch?i trong tay, vo thng 1 khi ma gi?i b? d?ng l?i v h?y b? v coronavirus.

Ma ny tham v?ng c?a h? l nh? nhau. Fylde ?? t?ng ch?ng l?i m?t trong nh?ng ?ng c? vin khuy?n m?i. Nh?ng, trn san, k?t qu? kh?ng t?t nh? mong ??i. Fylde hi?n ?ang ? v? tr th? 4 trong b?ng v?i 56 ?i?m. H? l 14 ?i?m so v?i nh l?nh ??o Gateshead, v h? c th? qun ?i tiu ?? v qu?ng b t? ??ng ln t?ng th? n?m. Cc ??i t? v? tr th? hai ??n th? b?y l ?? ?i?u ki?n cho vng playoffs, v ??i th? hai v th? ba trn bn ?i th?ng vo tr?n bn k?t c?a cc tr?n playoffs. V v?y, ? l m?t s? khc bi?t l?n trong vi?c hon thnh th? 3 ho?c th? 4.

Ngay bay gi?, Kidderminster ??ng th? 3, nh?ng Fylde ??ng c?p ?i?m v?i h? v ?nh b?i h? vo th? b?y xa nh trong m?t tr ch?i quan tr?ng.

AFC Fylde ? d?ng r?t km k? t? gi?a thng 12. H? ?? ch? th?ng b?n tr?n t? 12 tr?n g?n ?ay v tr??t trn bn. V ho?t ??ng ?, ng??i qu?n ly Jim Bentley ?? b? sa th?i, v James Rowe ph? trch ??i. James Rowe l m?t ng??i qu?n ly tuy?t v?i, v g?n ?ay anh ?y ?? lm qu?n ly Chesterfield ? t?ng th? n?m, v anh ?y l l?nh ??o gi?i ??u v?i h?. Nh?ng, v m?t s? v?n ?? ngoi ???ng, anh ta ?? b? sa th?i. Anh ?y ?? ra m?t vo th? B?y tr??c Kidderminster.

AFC Telford United

K? t? khi k?t thc v? tr th? 8 trong ma gi?i 2018/19, k?t qu? c?a AFC Telford ?? r?t t? trong ba ma gi?i tr??c. Trong n?m 2019/20 v 2020/21, ?? b? d?ng l?i v h?y b? v coronavirus, h? ?? hon thnh ? v? tr th? 14, c? hai. Nh?ng, h? ?? bn m?t vi c?u th? gi?i, ti chnh kh?ng t?t v h?u qu? c?a coronavirus, v h? ?ang trong cu?c chi?n xu?ng h?ng ma ny.

Hi?n t?i, h? ??ng th? 20 trong b?ng v?i 24 ?i?m, ch? c m?t ?i?m trn Guiseley v hai ?i?m trn Farsley, nh?ng ng??i ?ang ? trong khu v?c xu?ng h?ng.

Telford ?ang trong m?t cu?c ?ua c?a hai th?t b?i lin ti?p v h? ch? th?ng m?t l?n trong chn tr?n ??u v ch? Blyth ? d?ng t?i t? nh?t trong gi?i ??u.

?i?u lin quan l Telford s k?t qu? xa nh. H? kh?ng c chi?n th?ng trong ma gi?i ny khi h? ch?i xa nh, v h? l ng??i km th? hai xa ??i ch? ? su c?p ?? ti?ng Anh ??u tin. Chi?n th?ng cu?i cng c?a h? xa nh ??n vo thng 11 n?m 2020 tr??c Bradford PA. H? th?a nh?n 35 bn th?ng (tr?n th? hai trong gi?i ??u) v ch? gi? m?t t? s?ch trong ma gi?i ny.

Vo cu?i thng 3 v ??u thng 4, h? s? c cc tr?n ??u v?i cc ??i th? tr?c ti?p Guiseley v Farsley, ? s? l c? h?i c?a h? ?? ? l?i gi?i ??u.

H2h

H? ?? ch?i hai l?n trong hai ma v?a qua. AFC Fylde ?? th?ng c? hai tr?n ??u v?i 2-0 v 2-1.

AFC Fylde vs AFC Telford United D? ?on, M?o & T? l? c??c

AFC Fylde l m?t yu thch r?t l?n trong tr?n ??u ny. H? c m?t ng??i qu?n ly m?i, v v?i anh ta, h? ?? ginh chi?n th?ng t?i Kidderminster. H? ph?i ch?n ?i?m trong cc tr ch?i ny ? nh ch?ng l?i cc ??i t? n?a d??i c?a b?ng. AFC Fylde l m?t ??i t?n c?ng t?t v?i cu?c t?n c?ng t?t nh?t th? 3 trong gi?i ??u v h? ?? kh?ng ghi bn ch? trong hai tr?n ??u trn san nh ma ny. Ch? c Boston l t?t h?n trong th? lo?i ny. M?t khc, Telford th?t kh?ng khi?p khi h? ch?i xa nh.

D? ?on: AFC Fylde ?? ginh chi?n th?ng v ghi ???c h?n 1,5 bn th?ng
T? l? c??c: 1,72
Ng??i ?nh c: Bet365

Hi?n t?i, Bet365 cung c?p m?t ph?n th??ng cho m?ng tuy?t v?i cho t?t c? cc khch hng m?i, n?i b?n c th? ??t c??c mi?n ph. ??ng ky ngay h?m nayv nh?n ???c l?i ?? ngh? tuy?t v?i ny.  

[SINGLE_AFFILIATE_XL TITLE = b b ET365 ?]

Tc gi? Milosns

Milosns l nh v?n n?i dung cao c?p c?a chng t?i, SEO Guru, v ??u tin l ng??i b?t ??u lm vi?c v?i chng t?i, v anh ?y v?n ? ?ay. Anh ?y l m?t ci tn n?i ti?ng trong ngnh c?ng nghi?p c c??c th? thao, v ki?n ??th?c c?a anh ?y v? b?t c? ?i?u g lin quan ??n c c??c l r?t l?n. N?u b?n c b?t k? cau h?i, ho?c nghi ng?, Milosns c cau tr? l?i cho b?n.

?? l?i m?t bnh lu?n