lịch world cup châu á Green Bay Packers so v?i San Francisco 49ers D? ?on, M?o & T? l? c??c ? Jan. 22, 2022

Chuyn gia ??t c??c
Ngy 22 thng 1 n?m 2022
215 l??t xem
D? ?on NFL

NFL Playoffs l s? ki?n th v? nh?t cho t?t c? ng??i ham m? th? thao Hoa K? vo thng 1 v thng 2. H?m nay chng t?i s? vi?t d? ?on v? c? hai tr ch?i v tr ch?i ??u tin l tr ch?i gi?a Green Bay Packers v San Francisco 49ers.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i trang web c c??c n?i ti?ng c?a V??ng qu?c Anh Unibet.   N?u b?n ??ng ky m?t ti kho?n m?i, b?n s? nh?n ???c M?t ?u ??i cho m?ng unibet h?p d?n. Thm th?ng tin v? ?u ??i ??ng ky unibet m b?n c th? tm th?y n?i ?ay.  

Green Bay Packers

Sau khi thua tr?n playoffs ch?ng l?i Tampa Bay Buccaneers n?m ngoi, Aaron Rodgers ?? tuyn b? r?i kh?i Green Bay Packers. Ngay tr??c khi b?t ??u ma gi?i m?i, anh ?y v ng??i nh?n r?ng nh?t Davante Adams ?? ch?p m?t b?c ?nh ni r?ng L L ast Dance ? V c m?t v?n ?? nan gi?i trong su?t c? n?m, li?u hai ng??i h? c ch?i n?m cu?i c?a h? trong Jersey Packers Jersey . D b?ng cch no, Packers ?? c m?t ma gi?i th??ng xuyn ?n t??ng.

H? ?? ch?u m?t th?t b?i n?ng n? tr??c New Orleans Saints trong tu?n ??u tin, nh?ng sau ?, h? tr?ng gi?ng nh? ??i bng t?t nh?t trong NFC v ???c b?o ??m ?ng v? l?i th? san nh trong ton b? vng playoff trong h?i ngh?. Tham v?ng c?a Packers l ginh ???c Super Bowl v b?t c? ?i?u g nh?ng ?i?u ? s? ???c coi l m?t th?t b?i.

San Francisco 49ers

San Francisco 49ers ?? c m?t ma gi?i th??ng xuyn r?t kh kh?n v d??ng nh? h? s? kh?ng ??m b?o m?t v? tr trong vng playoffs. H? ?? ph?i ?nh b?i Rams ? Los Angeles trong tu?n tr??c v h? ?? thnh c?ng sau ? sau m?t b??c ngo?t l?n. H? ?? thua 17: 0 khi b?t ??u tr?n ??u, nh?ng cu?i cng v?n ginh chi?n th?ng v ?i ??n vng playoffs. Jimmy Garoppolo ?? t?ng gi v gi tr? c?a mnh trong tr ch?i ? v anh d? ki?n ??s? r?i San Francisco vo cu?i ma gi?i.

49ers ?? b?t ??u vng playoff m?t cch ?n t??ng vo tu?n tr??c. H? ?? ?nh b?i Dallas Cowboys trn ???ng t??ng ??i m kh?ng c v?n ?? l?n v do ? cho th?y h? s? kh?ng ph?i l m?t ??i th? d? dng v?i b?t k? ai. 49ers ?? ch?i trong Super Bowl hai n?m tr??c v bi?t lm th? no ?? vo tr?n chung k?t.

Ch?n th??ng

Marquez Valdes-Scantling kh?ng c kh? n?ng ch?i do ch?n th??ng l?ng, nh?ng Randall Cobb ?? tr? l?i. David Bakhtiari v Jaire Alexander r?t nghi ng? v s? d? dng h?n nhi?u ??i v?i Packers n?u hai ng??i ch?i ???c ?? c?p c th? ch?y trn san.

Jimmy Garoppolo ch?c ch?n s? ch?i m?c d anh ta b? ch?n th??ng ngn tay ci, v hu?n luy?n vin tr??ng Kyle Shanahan ch? ra r?ng Nick Bosa c?ng nn ch?i sau khi anh ta tham gia giao th?c ch?n ??ng.

K?t qu? tr??c ? v H2H

Green Bay Packers k?t thc ma gi?i th??ng xuyn vo lc 13-4, khi?n cho ma gi?i th? ba lin ti?p c 13 chi?n th?ng. San Francisco 49ers c 10-7, ?? cho v? tr th? su trong h?i ngh?. Packers l ??i duy nh?t trong ton b? NFL kh?ng thua ? nh trong n?m nay, n?i h? l 8-0. 49ers l 7-3 trn ???ng, nh?ng c? ba th?t b?i ??u thu?c s? h?u. Hai ??i ?? ch?i tr ch?i ? San Francisco trong tu?n th? ba ma ny khi Packers ginh chi?n th?ng vo 30:28.

Green Bay Packers so v?i d? ?on 49ers San Francisco

S? t?n c?ng c?a Packers l c?c k? t?t trong ma gi?i ny, c l? l t?t nh?t trong ton b? gi?i ??u. Rodgers ch?i ? c?p MVP V th?t kh ?? lm anh ta ch?m l?i. Hng phng ng? c?a 49ers s? ph?i ch?i tr?n ??u c?a ma gi?i ?? c b?t k? c? h?i no trong tr ch?i ny, v th?t kh ?? t??ng t??ng r?ng Garoppolo s? kh?ng thua t nh?t m?t qu? bng. ?? ?n m?ng ? Wisconsin, 49ers ph?i ch?i m kh?ng c sai l?m, v th?m ch ?i?u ? kh?ng ??m b?o chi?n th?ng. Do ?, d? ki?n ??cc Packers s? ti?p t?c m?t lo?t cc chi?n th?ng trn san nh c?a h?.

Nh?t: Green Bay Packers -4
T? l? c??c: 1.76
Ng??i ?nh c: Unibet

[??n_affiliate_xl Tiu ?? = U Nibet ?]

Tc gi? Chuyn gia ??t c??c

?? l?i m?t bnh lu?n