tỉ lệ cược bóng đá Cau l?c b? Brugge vs. Bayer Leverkusen D? ?on, M?o v T? l? c??c ? SEP. 07, 2022 21:00 CET

Chuyn gia ??t c??c
Ngy 7 thng 9 n?m 2022
370 l??t xem
Cau l?c b? Brugge vs. Bayer Leverkusen d? ?on

Xem xt phong cch ch?i c?a Club Brugge v Leverkusen, ng??i ta d? ?on r?ng cu?c ??u tay ??i c?a h? trong vng ??u tin c?a Champions League s? r?t n?ng ??ng.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u 22bet nyCho m?ng ti?n th??ng.

Cau l?c b? Brugge

??i ch? nh cho ?n s? kh?i ??u c?a tr?n ??u Champions League trong m?t tam tr?ng tuy?t v?i, nh?ng c?ng c hnh d?ng tuy?t v?i. Club Brugge ?ang trn m?t chu?i 4 chi?n th?ng lin ti?p trong Gi?i v? ??ch trong n??c, v t?i ph?i ni r?ng h? c v? r?t nh? g?n trn san. Chng ???c ??c tr?ng b?i m?t tr ch?i r?t k? lu?t nh?ng c?ng gay kh ch?u v chng t?i kh?ng tin r?ng h? s? thay ??i chi?n thu?t chi?n th?ng c?a h? trong tr?n ??u v?i Leverkusen.

Cho ??n nay, h? ?? ch?i 4 tr?n trn san nh, trong ? h? ?? th?ng 3 v v? 1, v?i s? khc bi?t bn th?ng l 10 bn th?ng v 4 bn th?ng b? th?ng l??i.

Cnh ??ng nh l m?t trong nh?ng v? kh chnh c?a h?, v v?y ton b? san v?n ??ng J J m?t san v?n ??ng Breydel ?

Leverkusen

??i Leverkusen d??ng nh? hon ton kh?ng th? nh?n ra vo ??u ma gi?i ny. Trong vng ??u tin c?a National Cup, h? ?? b? Elversberg lo?i b?, v sau ? s? ?au ??n chuy?n sang Bundesliga.

Leverkusen ?? ch?u 4 th?t b?i trong n?m vng ??u tin v hi?n ?ang ? v? tr th? 14 trong b?ng. H? ?? ?? th?ng l??i t?i 9 bn cho ??n nay, trong khi ma gi?i tr??c h? ?? ?? th?ng l??i 47 bn th?ng sau 34 tr?n.

Leverkusen r? rng ?ang g?p kh?ng ho?ng, v tr ch?i ny ??n vo m?t th?i ?i?m r?t kh x?. Suy ngh? c?a h? t?p trung kh?ng km vo Gi?i v? ??ch trong n??c v Champions League. V v?y, chng t?i tin r?ng m?t k?t qu? tiu c?c ? Bundesliga r?t c th? ?nh h??ng t?t ??n tham v?ng c?a h? trong UEFA CL.

H2h

Hai ??i ny ?? kh?ng ch?i m?t tr?n ??u v?i nhau trong 10 n?m qua.

Th??ng tch v ?nh ch?


Cau l?c b? Brugge: H?i tr??ng, Clinton Mata, Lang, Rits v Vormer.
Bayer Leverkusen: Adli, Bellarabi, Lunev v Wirtz.

Cau l?c b? Brugge vs. Bayer Leverkusen d? ?on

Cc nh ci ?? ??a cho ??i khch vo v?n bia yu thch trong tr ch?i ny, v chng t?i r?t ng?c nhin tr??c quy?t ??nh ?. Club Brugge ?ang ? trong tnh tr?ng tuy?t v?i, h? ch?i r?t t?t tr??c ng??i ham m? c?a h?, trong khi m?t khc, Leverkusen ?ang trong m?t cu?c kh?ng ho?ng l?n.

Xem xt r?ng c? hai ??i ??u c r?t nhi?u v?n ?? v?i s? v?ng m?t c?a ng??i ch?i, c?ng nh? th?c t? r?ng ?ay l vng ??u tin, nh? th??ng l?, cc ??i ch?i m?t cch th?n tr?ng h?n nhi?u, chng t?i s? ch?ng l?i cc nh ci l?n ny v d? ?on Tr ch?i trong m?t nh?p ?i?u h?i bnh t?nh h?n.

D? ?on: D??i 10 b?c ?nh vo m?c tiu

T? l? c??c: 1,65

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Chuyn gia ??t c??c

?? l?i m?t bnh lu?n