trực tiếp bóng rổ việt nam FC Koln vs. Bayern Munich D? ?on, M?o & T? l? c??c ? Jan. 15, 2022

Milosns
Ngy 14 thng 1 n?m 2022
75 l??t xem
D? ?on bng ?

Ng??i ch?i Bayern Munich s? c? g?ng tr? l?i nh?p ?i?u chi?n th?ng trn con ???ng ch?ng l?i FC Koln vo ngy mai, nh?ng c?ng ?? t?ng s? khc bi?t v? ?i?m lin quan ??n Dortmund, hi?n ch? c ba ?i?m.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?iBet365 Sportsbook. B?n s? nh?n ???c M?t ph?n th??ng cho m?ng h?p d?n ??i v?i t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. N?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ti?n th??ng cho m?ng bet365 ny, h?y ??c bi vi?t c?a chng t?i v? ch? ?? ? n?i ?ay.  

FC Koln

FC Koln l m?t trong nh?ng b?t ng? th v? nh?t trong ma gi?i ny t?i Bundesliga, xem xt r?ng sau m??i tm tr?n ??u, h? ? v? tr th? su trn bn v?i 28 ?i?m ginh chi?n th?ng. Trong ph?n tr??c c?a cu?c thi, h? ?? ghi ???c b?y chi?n th?ng, b?y tr?n ha v b?n th?t b?i, v?i 30 bn th?ng ghi ???c v 28 bn th?ng b? th?ng l??i. H? ch?i r?t t?t ? nh, v trong chn tr?n ??u, h? ?? c hi?u l?c c?a n?m chi?n th?ng, ba tr?n ha v ch? m?t th?t b?i, v?i 18 bn th?ng ghi bn v 11 bn th?ng b? th?ng l??i.

Theo nh? hnh th?c hi?n t?i, h? ?? ghi l?i ba chi?n th?ng, m?t tr?n ha v m?t th?t b?i trong n?m tr?n ??u g?n ?ay ???c ch?i, v chng t?i ph?i ?? c?p r?ng t?i th?i ?i?m ny h? ?ang ? trong m?t lo?t ba chi?n th?ng lin ti?p. V h? ch? ??ng sau Hoffenheim ??ng th? ba, n?u h? ti?p t?c v?i cc tr ch?i t?t, h? c c? h?i r?t t?t ?? c?nh tranh vo cu?i Gi?i v? ??ch cho m?t trong nh?ng v? tr trn bn ??m b?o tham gia Champions League ti?p theo Ma.

Bayern Munich

Cho ??n m?t vi tu?n tr??c, d??ng nh? cu?c ?ua v? ??ch ? ??c ?? k?t thc, v Bayern c l?i th? l?n so v?i cc ??i th? c?nh tranh, nh?ng Dortmund ?? quay tr? l?i v?i k?t qu? t?t v gi?m kho?ng cch xu?ng ch? cn ba ?i?m. M??i tm tr?n ??u ?? ch?i, Bayern ??ng ??u b?ng, v cho ??n nay c thnh tch m??i b?n chi?n th?ng, m?t tr?n ha v ba th?t b?i. H? ?? ghi ???c 57 bn th?ng v th?a nh?n 18 bn th?ng, v v?i trung bnh 3,17 bn th?ng m?i tr?n, h? l ??i hi?u qu? nh?t trong gi?i ??u.

H? ?? ch?i tm tr?n trn san khch, trong ? h? ?? ??t ???c k?t qu? c?a su chi?n th?ng, m?t tr?n ha v m?t th?t b?i, v?i 27 bn th?ng ?n t??ng v ch? c 10 bn th?ng. Trong vng cu?i cng ? Munich v?i k?t qu? l 2: 1, v v?y, ng??i ch?i Bayern ?ang ? trong tnh hu?ng h? ph?i ginh chi?n th?ng trong tr?n ??u ny ?? duy tr l?i th? so v?i ??i th? c?nh tranh chnh trong cu?c chi?n danh hi?u, Dortmund.

H2h

31.10.20 Bun FC Cologne ? Bayern Munich 1: 2

16.02.20 Bun FC Koln Bayern Munich 1: 4

05.05.18 Bun FC Koln Bayern Munich 1: 3

04.03.17 Bun FC Koln Bayern Munich 0: 3

19.03.16 Bun FC Koln Bayern Munich 0: 1

27.09.14 Bun FC Cologne Bayern Munich 0: 2

05.05.12 Bun FC Cologne ? Bayern Munich 1: 4

Bayern ?? ?n m?ng trong b?y tr?n ??u tr??c ? c?a h? tr??c FC Koln, v h? ?? ginh ???c n?m tr?n v?i t nh?t hai bn th?ng khc bi?t.

Ch?n th??ng

FC Koln: Horn, Obuz v Skhiri.

Bayern Munich: Choupo-Moting, Davies, Goretzka, Sarr, Scott v Stanisic. Coman v Lucas Aretill kh?ng ch?c ch?n li?u h? c ch?i trong tr?n ??u ny hay kh?ng.

FC Koln vs. Bayern Munich D? ?on, M?o & T? l? c??c

M?c d ??i FC Cologne ?ang ? trong tnh tr?ng t?t, nh?ng xem xt r?ng h? ?ang ? trong m?t lo?t ba chi?n th?ng lin ti?p trong gi?i ??u, Bayern v?n ???c yu thch trong tr?n ??u ny. Ch?n th??ng v s? v?ng m?t c?a m?t s? l??ng l?n ng??i ch?i ?? khi?n Bayern th?t b?i trong vng cu?i cng trn san nh tr??c Monchengladbach, v ?? ??n lc nh v? ??ch hi?n t?i th? hi?n ph?n ?ng. Trong cu?c ??u tay ??i ??u tin gi?a h? ma ny, Bayern ?? ginh chi?n th?ng v?i r?t nhi?u n? l?c, nh?ng chng t?i tin r?ng qu trnh c?a tr?n ??u ngy mai s? khc nhau.

M?c d anh ?y c?ng s? b? suy y?u trong tr?n ??u ny, Bayern v?n c m?t ??i t?t h?n nhi?u so v?i ??i ch? nh, v kh?ng c quy?n m?c sai l?m, v Dortmund c is Close ? Ch? cn ba ?i?m. Truy?n th?ng c?a cc cu?c ??u tay ??i gi?a cc ??i ny ni r?ng Bayern c th? d? dng c ???c ?i?m trong n??c hoa v ghi nh? t?m quan tr?ng c?a tr?n ??u ??i v?i ??i Bavaria, chng t?i hy v?ng truy?n th?ng ny c?ng s? ti?p t?c trong tr?n ??u ny.

D? ?on: Bayern Munich -1,5ah
T? l? c??c: 1,91
Ng??i ?nh c: Bet365

Hi?n t?i, Bet365 cung c?p m?t ph?n th??ng cho m?ng tuy?t v?i cho t?t c? cc khch hng m?i, n?i b?n c th? ??t c??c mi?n ph. ??ng ky ngay h?m nayv nh?n ???c l?i ?? ngh? tuy?t v?i ny. N?u b?n thch ch?i tr ch?i sng b?c trong khi ch? ??i c??c chan c?a b?n k?t thc, chng t?i khuyn b?n nn th? Tr ch?i sng b?c mi?n ph Trn c?ng th?ng tin sng b?c ???c x?p h?ng hng ??u. Kh?ng c ti?n g?i ho?c ??ng ky l c?n thi?t!

[SINGLE_AFFILIATE_XL TITLE = b b ET365 ?]

Tc gi? Milosns

Milosns l nh v?n n?i dung cao c?p c?a chng t?i, SEO Guru, v ??u tin l ng??i b?t ??u lm vi?c v?i chng t?i, v anh ?y v?n ? ?ay. Anh ?y l m?t ci tn n?i ti?ng trong ngnh c?ng nghi?p c c??c th? thao, v ki?n ??th?c c?a anh ?y v? b?t c? ?i?u g lin quan ??n c c??c l r?t l?n. N?u b?n c b?t k? cau h?i, ho?c nghi ng?, Milosns c cau tr? l?i cho b?n.

?? l?i m?t bnh lu?n