xem trực tiếp bóng đá tv Telekom veszprem so v?i d? ?on, m?o & t? l? c??c sep. 15, 2022   18:45 CET

Antonio
Ngy 14 thng 9 n?m 2022
179 l??t xem
Telekom Veszprem so v?i d? ?on PSG

Ci m?i EHF Champions League V?n phng ma b?t ??u trong tu?n ny. Vng 1 c m?t tr?n ??u ???c tnh, nh?ng m?t tr?n ??u nu r? nh?t l cu?c ??ng ?? gi?a cc ??i th? n?ng ky Veszpration PSG.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i SPORTBARBET 22BET n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ph?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u ny 22bet ti?n th??ng cho m?ngSau ?, sau ?,

Telekom Veszprem so v?i t? l? c??c PSG

T? l? c??c lan truy?n (-2,5/+2.5): 1.88/1.84

T?ng s?/d??i (63,0): 1.86

Telekom Veszprem Team News

Veszprem s? ginh ???c v? tr d?n ??u v? ??ch v ?? thua trong tr?n chung k?t trn b?n s? ph?n ??i. Bjarki Elisson v Mikita VailupauV c?ng ???c thm vo Dragan Pechmalbec v Yehi EldraaSau ?, sau ?,

L?a m?i c v? ?n t??ng v s? lm cho ??i c?a h? nh? h?n v nhanh h?n. Veszprem b?t ??u t?t v?i chi?n th?ng trong gi?i ??u Seha v gi?i v? ??ch trong n??c nh?ng h?m nay tr ch?i s? l m?t ci g ? hon ton khc. PSG c c?ng khai v kinh nghi?m ?? lm h?ng b?a ti?c.

Tin t?c nhm PSG

PSG lu?n tm ki?m nh?ng chi?c cp v ma ny s? kh?ng khc. M?c tiu cu?i cng c?a h? s? l ginh ???c Champions League l?n ??u tin trong l?ch s? c?a h? sau khi h? k?t thc v?i t? cch l v?n ??ng vin n?m 2017. H? c?ng ginh ???c v? tr th? ba trong ba l?n lin ti?p lin ti?p T? n?m 2018 ??n 2021.

Sau t?t c? cc kho?n ??u t?, PSG v?n c th? ginh ???c gi?i th??ng cu?i cng. H? ?? ph?i ch?u nhi?u ?au lng trong n?m n?m qua ho?c lau h?n, nh?ng ma ny h? ?ang hy v?ng quan ti?p vi?n m?i c?a h? s? gip h? cu?i cng ?? nang chi?c cp bng chy uy tn nh?t.

Vincent GerardTh Mikkel Hansen v Nedim remili R?i PSG, nh?ng nhm ng??i Php ?? ky h?p ??ng Andreas PalickaTh Jannick GreenTh David Ballaguer V r?t h?a h?n Dominik MatheV?i huy?n tho?i Karabati Anh em v?n ? trong ph??ng trnh, h? s? l m?t trong nh?ng m?c yu thch ?? ginh danh hi?u Champigue ??u tin c?a h?.

Telekom Veszprem so v?i d? ?on PSG

M?i ng??i ??u mong ??i Veszprem s? ginh chi?n th?ng sau khi PSG thua m?t vi ph?n quan tr?ng, nh?ng chng t?i c?u xin khc bi?t. Pha Php c kinh nghi?m v bi?t ?? x? ly cc lo?i tr ch?i ny. ? l kh?i ??u c?a ma gi?i c ngh?a l c? hai bn v?n kh?ng Trong hnh d?ng t?i ?u. N?u ?ay l m?t tr ch?i gi?a ma, th chng t?i ch?c ch?n s? yu thch cc ch? nh, nh?ng kho?nh kh?c chng t?i ph?i ??ng v? pha PSG.

Ngy v gi?: 15.09.2022 18:45 CET

D? ?on: HandiKo diAP PSG (+2,5)

T? l? c??c: 1,84

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Antonio

?? l?i m?t bnh lu?n